Materials scientist polymers

RESORTECS

Materials scientist polymers (m/f)

Brussels – Belgium • contract duration unspecified • full time

Are you passionate about technology, circular economy, as well as technical product development? Be part of this journey of leading clean-tech in the fashion and textile industry.

Resortecs, a brand by Regeneration bvba and startup founded in 2017, is specialized in the development of technologies that support textile and fashion companies in reaching business sustainability performance targets and their vision to become 100% circular.

Resortecs’ innovations and techniques represent key solutions to reduce the environmental impact of the textile industry, as well as to tackle the challenges of producing products for a growing world population while operating within the planetary boundaries and ensuring long-term business success.

Resortecs won the Global Change Award of the H&M foundation for its first technology: the smart stitch dissolvable stitching thread.

 

YOUR RESPONSIBILITIES

As materials/polymer science engineer you are managing the (further) development of active disassembly joining techniques applicable in fashion and textiles. You take over the dissolvable stitching thread project, and will contribute actively in the development of new techniques/innovations that will be launched soon. Hereby you have the following responsibilities and tasks:

 • Execute in-depth desk research and feasibility study including: product concept research, material research, cost and investment estimation, as well as new technologies and materials.
 • Support funding and subsidy demand/procedures.
 • Contribute actively during the ideation phase of the product and process.
 • Be responsible and take the lead in further development of concepts and preparation of technical documentation for prototype building.
 • Be technical responsible during pilot/prototype productions and tests.
 • Manage external research centers and co-operate with industrial partners (recyclers and fashion/furniture brands), as well as patent office and IP lawyers.
 • Collect all information and reports on the development of new products and register all data into internal reports and tracking system.
 • Contribute actively during business concept developments with (future) clients.

 

YOUR PROFILE

 • You have a master degree in engineering: materials science, polymer science, chemistry or textile engineering; and are passionate about circular economy and smart materials.
 • You have strong analytical skills.
 • You are perseverant in nature, result oriented and have a challenge mindset.
 • You are confident and independent fast learner, can work under pressure and tackle challenges on your own.
 • You have good communication skills and are fluent in English. Knowledge of Dutch, French and/or German is a plus.
 • You have strong PC/Mac literacy, good knowledge in Excel, CAD (Solidworks/fusion360), CES selector.
 • You want to have a positive impact on society and nature.
 • Travel mobility required.

 

OUR OFFER

 • A dynamic and challenging startup environment: you will be part of a small, motivated and young team that is leading the transition towards the circular economy.
 • Huge personal growth and learning curve in a highly exciting and innovative environment.
 • A varied function with a lot of responsibilities.
 • Market conform/competitive salary.

 

You want to apply? Send your CV and cover letter to cedric@resortecs.com

 


 

RESORTECS

Materiaalkundige/polymeerspecialist (m/f)

Brussel – België • contract duur onbepaald • full-time

 

Ben je gepassioneerd door technologie, circulaire economie en technische productontwikkeling? Maak deel uit van toonaangevende clean-tech in de mode- en textielindustrie.

Resortecs, een merk van Regeneration bvba en startup opgericht in 2017, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologieën die textiel- en modebedrijven ondersteunen bij het bereiken van duurzaamheid doelstellingen en hun visie om 100% circulair te worden.

De innovaties en technieken van Resortecs zijn essentiële oplossingen om de milieu-impact van de textielindustrie te verminderen, en om de uitdagingen aan te gaan van het produceren van producten voor een groeiende wereldbevolking binnen de planetaire/ecologische grenzen en met zakelijk succes op de lange termijn.

Resortecs won de Global Change Award van de H & M-foundation voor haar eerste technologie: het oplosbare naaigaren “smart stitch”.

 

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als materiaal-/polymeerspecialist ben je verantwoordelijk voor de (verdere) ontwikkeling van active disassembly assemblage technieken die toepasbaar zijn in mode en textiel. Je neemt het oplosbaar naaigaren project over en zult actief deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe technieken/innovaties die binnenkort worden gelanceerd. Hierbij hebt u de volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • Uitvoeren van diepgaand bureauonderzoek en haalbaarheidsonderzoek, waaronder: productconceptenonderzoek, materiaalonderzoek, kosten- en investeringsschatting, evenals nieuwe technologieën en materialen.
 • Ondersteuning van financiering en subsidievraag/procedures.
 • Actieve bijdrage tijdens de idee brainstormen over het product en het proces.
 • Verantwoordelijk zijn en het voortouw nemen bij de verdere ontwikkeling van concepten en voorbereiding van technische documentatie voor het bouwen van prototypes.
 • Technisch verantwoordelijk zijn tijdens pilot/prototype-producties en testen.
 • Beheer van externe onderzoekscentra en samenwerkingen met industriële partners (recyclers en mode- en meubelmerken), evenals octrooibureaus en IP-advocaten.
 • Verzamelen van alle informatie en rapporten over de ontwikkeling van nieuwe producten en registratie van alle gegevens in interne rapporten en volgsystemen.
 • Actieve bijdrage tijdens uitwerken van businessconcepts met (toekomstige) klanten.

 

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een masterdiploma in engineering: materiaalkunde, polymeren, textieltechnologie of chemie; en hebt een passie voor circulaire economie en smart materials.
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden.
 • Je bent volhardend, resultaatgericht en staat geen uitdaging in de weg.
 • Je bent zelfverzekerd en onafhankelijk, leert snel, werkt onder druk en lost uitdagingen zelf op.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden en spreekt vloeiend Engels. Kennis van Nederlands, Frans en/of Duits is een pluspunt.
 • Je hebt een sterke pc/Mac-geletterdheid, goede kennis in Excel, CAD (Solidworks / fusion360), CES-selector.
 • U wilt een positieve impact hebben op de maatschappij en natuur.
 • Reismobiliteit vereist.

 

ONZE AANBIEDING

 • Een dynamische en uitdagende startup-omgeving: je maakt deel uit van een klein, gemotiveerd en jong team dat de overgang naar de circulaire economie leidt.
 • Enorme persoonlijke groei en leercurve in een zeer uitdagende en innovatieve omgeving.
 • Een gevarieerde functie met veel verantwoordelijkheden.
 • Een marktconform/competitief salaris.

 

Wil je solliciteren? Stuur je cv en motivatiebrief naar cedric@resortecs.com