Mechanical Engineer

English:

RESORTECS

Mechanical engineer R&D disassembly (m/f)

Brussels – Belgium • contract duration unspecified • full time

Are you passionate about technology, circular economy, as well as technical product development? Be part of this journey of leading clean-tech in the fashion and textile industry.
Resortecs, a brand by Regeneration bvba and startup founded in 2017, is specialized in the development of technologies that support textile and fashion companies in reaching business sustainability performance targets and their vision to become 100% circular.

Resortecs’ innovations and techniques represent key solutions to reduce the environmental impact of the textile industry, as well as to tackle the challenges of producing products for a growing world population while operating within the planetary boundaries and ensuring long-term business success.
Resortecs won the Global Change Award of the H&M foundation for its first technology: the smart stitch dissolvable stitching thread.

YOUR RESPONSIBILITIES
As mechanical engineer R&D disassembly you are leading the development of a continuous oven which will be used for disassembly of textile products on industrial scale. Hereby you have the following responsibilities and tasks:
• Execute an in-depth desk research and feasibility study including: product concept research, material research, cost and investment estimation, as well as new technologies and materials.
• Support the subsidy demand and procedure.
• Contribute actively during the ideation phase of the product and process.
• Be responsible and take the lead in further development of concepts and preparation of technical documentation for prototype building.
• Creation of 3D cad model and production drawings.
• Initiate and build physical working prototypes for testing.
• Be technical responsible during pilot tests.
• Redesign/correct the product concept based on test results.
• Manage external research centers and co-operate with industrial partners (recyclers and fashion/furniture brands), as well as patent office and IP lawyers.
• Collect all information and reports on the development of new products and register all data into internal reports and tracking system.

YOUR PROFILE
• You have a master degree in engineering: mechanical or electro-mechanics; and love automatization.
• You are a hands-on builder/hacker with no fear of rolling up your sleeves – it’s not the first nor last time you de-and re-construct (electronic) products.
• You are perseverant in nature, result oriented and have a challenge mindset.
• You are confident and independent fast learner, can work under pressure and tackle challenges on your own. • You have good communication skills and are fluent in English. Knowledge of Dutch, French and/or German is a plus.
• You have strong PC/Mac literacy, good knowledge in Excel, CAD (Solidworks/fusion360), CES selector.
• You want to have a positive impact on society and nature.
• Travel mobility required.

OUR OFFER
• A dynamic and challenging startup environment: you will be part of a small, motivated and young team that is leading the transition towards the circular economy.
• Huge personal growth and learning curve in a highly exciting and innovative environment.
• A varied function with a lot of responsibilities.
• Market conform/competitive salary.

You want to apply? Send your CV and cover letter to cedric@resortecs.com

REGENERATION BVBA // BE 0675.962.514 // BEKE 45 – 9950 WAARSCHOOT – BELGIUM

WWW.RESORTECS.COM


Dutch:
RESORTECS

Werktuigbouwkundig/elektromechanica ingenieur R&D-demontage (m/f)

Brussel – België • contract duur onbepaald • full-time

Ben je gepassioneerd door technologie, circulaire economie en technische productontwikkeling? Maak deel uit van toonaangevende clean-tech in de mode- en textielindustrie.
Resortecs, een merk van Regeneration bvba en startup opgericht in 2017, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologieën die textiel- en modebedrijven ondersteunen bij het bereiken van duurzaamheid doelstellingen en hun visie om 100% circulair te worden.

De innovaties en technieken van Resortecs zijn essentiële oplossingen om de milieu-impact van de textielindustrie te verminderen, en om de uitdagingen aan te gaan van het produceren van producten voor een groeiende wereldbevolking binnen de planetaire/ecologische grenzen en met zakelijk succes op de lange termijn.
Resortecs won de Global Change Award van de H & M-foundation voor haar eerste technologie: het oplosbare naaigaren “smart stitch”.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als werktuigbouwkundig ingenieur R&D-demontage leid je de ontwikkeling van een continue oven die zal worden gebruikt voor de demontage van textielproducten op industriële schaal. Hierbij hebt u de volgende verantwoordelijkheden en taken:
• Diepgaand research en een haalbaarheidsstudie uitvoeren, waaronder: productconceptenonderzoek, materiaalonderzoek, kosten- en investeringsschatting, evenals het analyseren van nieuwe technologieën.
• Ondersteuning van de subsidievraag en -procedure.
• Het actief deelnemen aan de idee brainstorm fase van het product en het proces.
• Verantwoordelijk zijn voor en het voortouw nemen bij de verdere ontwikkeling van concepten, alsook bij de voorbereiding van technische documentatie voor het bouwen van prototypes.
• Creatie van 3D cad-model en productietekeningen.
• Initiëren en bouwen van fysiek werkende prototypen en testen.
• Technisch verantwoordelijke zijn tijdens piloottesten.
• Herontwerp/correcties van het productconcept op basis van testresultaten.
• Beheer externe onderzoekscentra en werk samen met industriële partners (recyclers en mode- / meubelmerken), evenals octrooibureaus en IP-advocaten.
• Verzamel alle informatie en rapporten over de ontwikkeling van nieuwe producten en registreer alle gegevens in interne rapporten.

JOUW PROFIEL
• Je hebt een masterdiploma in engineering: werktuigbouwkunde of elektromechanica; en hebt een passie voor automatisering.
• U bent een hands-on bouwer/hacker, niet bang om de handen uit de mouwen te steken – het is niet de eerste of laatste keer dat u (elektronische) producten (de-)monteert.
• Je bent volhardend van aard, resultaatgericht en sta geen uitdaging in de weg.
• Je bent zelfverzekerd en onafhankelijk, leert snel, werkt onder druk en lost uitdagingen zelf op.
• Je hebt goede communicatievaardigheden en spreekt vloeiend Engels. Kennis van Nederlands, Frans en/of Duits is een pluspunt.
• Je hebt een sterke pc/Mac-geletterdheid, goede kennis in Excel, CAD (Solidworks/fusion360), CES-selector.
• U wilt een positieve impact hebben op de maatschappij en de natuur.
• Reismobiliteit vereist.

ONZE AANBIEDING
• Een dynamische en uitdagende startup-omgeving: je maakt deel uit van een klein, gemotiveerd en jong team dat de overgang naar de circulaire economie leidt.
• Enorme persoonlijke groei en leercurve in een zeer uitdagende en innovatieve omgeving.
• Een gevarieerde functie met veel verantwoordelijkheden.
• Een marktconform/competitief salaris.

Wil je solliciteren? Stuur uw CV en motivatie brief naar cedric@resortecs.com

REGENERATION BVBA // BE 0675.962.514 // BEKE 45 – 9950 WAARSCHOOT – BELGIUM

WWW.RESORTECS.COM